Adresa:

       21 000 Split
       Hrvojeva 12/2


Prikaz veće karte

 Elektronska pošta:

      list@list.com.hr

 Revizori:

 Josip Tomasović, dipl. oec, ovlašteni revizor i član uprave
      telefon: 385(0)21/270-611
      e-mail: josip.tomasovic@list.com.hr

 Jurica Ivanišević, dipl. oec, ovlašteni revizor i član uprave
      telefon: 385(0)21/270-613
      e-mail: jurica@list.com.hr

 Lana Lušić Pavić, dipl. oec, ovlašteni revizor
      telefon: 385(0)21/270-621
      e-mail: lana.lusic@list.com.hr

 Maja Šećer, dipl. oec, asistent u reviziji
      telefon:385(0)21/270-621
      e-mail: maja.secer@list.com.hr


 Telefon/telefaks:

      Centrala: 385(0)21/270-600
      Telefaks: 385(0)21/270-660