Osnivanje

       Tvrtka LIST d.o.o. Split osnovana je 24. rujna 1993. godine temeljem Zakona o reviziji i djeluje na hrvatskom revizijskom tržištu od početka djelatnosti revizije u demokratskoj Hrvatskoj. Prvu dozvolu za rad izdalo nam je Ministarstvo financija 10. studenog 1993. godine Rješenjem kojim je utvrđeno da LIST ispunjava uvjete za obavljanje revizije. Na temelju čl. 55 Zakona o reviziji (NN 146/05) Hrvatska revizorska komora izdala je 04.05.07 društvu LIST d.o.o. aktualnu dozvolu za obavljanje usluga revizije.

 Djelatnosti društva

      usluge revizije,
      usluge s područja financija i računovodstva,
      usluge financijskih analiza i kontrola,
      usluge poreznoga i ostaloga poslovnog savjetovanja,
      usluge procjenjivanja vrijednosti poduzeća, imovine i obveza,
      usluge sudskog vještačenja,
      usluge izrade i ekonomske ocjene investicijskih projekata.

 Članovi društva

      Josip Tomasović, dipl. oec, ovlašteni revizor,
      Jurica Ivanišević, dipl. oec., ovlašteni revizor.

 Članovi uprave društva

      Josip Tomasović, dipl. oec, ovlašteni revizor,
      Jurica Ivanišević, dipl. oec., ovlašteni revizor.

 Financijski podaci

      OIB: 01008232760
      MB: 00477257
      MBS: 060080750
      IBAN: HR3623600001101500488 kod Zagrebačke banke d.d. SWIFT: ZABAHR2X
      Upisani kapital: 20.000 kuna, uplaćen pri osnivanju.