Djelatnosti društva LIST d.o.o.:
             revizijske usluge,
             računovodstveno savjetovanje,
             financijske analize i procjene vrijednosti.

   Društvo zapošljava tri ovlaštena revizora te asistente u reviziji.
Od početka našega djelovanja proveli smo revizije u preko sto velikih i srednje velikih poduzetnika, u širokom spektru djelatnosti s glavnom orijentacijom na industriju, građevinarstvo, pomorstvo i promet, turizam i trgovinu. U najvećem broju slučajeva to nisu bile jednokratne revizije već revizije koje se ugovaraju i obavljaju godinama zaredom.
   Odlika našega rada upravo je temeljit pristup koji vodi do dugoročnog
partnerskog odnosa i kontinuirane usluge kroz mnoge godine. Klijenti koji nas biraju za revizora dobivaju kompletnu profesionalnu podršku koja kreće prije kraja poslovne godine i traje sve do sastavljanje i objave financijskih izvještaja - kako bismo poduzetniku ukazali na moguće probleme koji se trebaju otkloniti i kako bi njegovi izvještaji mogli biti sastavljeni na najboljoj osnovi. Takav naš pristup je prepoznat radi čega se naša referenta lista doslovno svake godine širi te je naš rast stalan.
   Metodologija revizije koju smo kreirali temelji se na reviziji poslovnih
ciklusa i s njima povezanih poslovnih događaja. Ovakav pristup, za razliku od linearnog pristupa usmjerenog na odvojene pozicije izvještaja, omogućava sintezu revizijskih postupaka i kompletiranje zaključaka na razini ključnih parametara financijskog izvještavanja. Od 2018. godine unaprijedili smo metodologiju revizije korištenjem softwarea Tickmark za koji vjerujemo da je prikladan za naš opseg poslova i strukturu klijenata.
   Osim revizije financijskih izvještaja, "List" d.o.o. po posebnim
zahtjevima društava provodi revizije poslovanja, revizije za posebne namjene, revizije primjenjivanja pojedinih ugovornih odredbi, i slično. Uz to obavili smo mnoštvo revizija osnivanja društava, revizija povećanja temeljnog kapitala društava, po nalogu Trgovačkog suda u Splitu i drugih sudova, prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima. U stečajnim postupcima koji se vode se kod Trgovačkog suda u Splitu po zahtjevu stečajnih upravitelja provodimo postupke ispitivanje potraživanja i obveza u stečajnom postupku. Pored usluga revizije, naša posebnost je računovodstveni konzalting koji posebno obuhvaća metode industrijskog obračuna proizvodnje te metode unutargrupne konsolidacije financijskih izvještaja.